Tettigonia

Share this

Tettigonia viridissima
Tettigonia viridissima

 

A genus of Bush Crickets in the Tettigoniidae family.

 

 

tags
Species: